!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Nyhetsbrev Möllstorpsläge - Kalmar bygger bullerskärm

2016-09-09 12:01

Bullerskärm i Kalmar


I vår grannkommun Kalmar låter kommunen uppföra en ansenlig bullerskärm utmed väg E22 intill Ölandsleden. Bullernivåerna som de boende utsätts för i det området är i nivå med eller lägre än de vi i Möllstorpsläge på andra sidan sundet utsätts för från trafiken på Ölandsleden. 


Vi gläds åt framgången för de boende i Kalmar! Kanske kan projektet vara en sporre för Mörbylånga kommun att ta hand om sina kommuninvånare på motsvarande sätt? 


Se artikel i Barometern här.


 


Läs nyheten på hemsidan Möllstorp.se


 


/Gunnar Österdahl