!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Vallöfte - Åtgärda miljöproblemet!

2018-04-03 17:01

Det här är ett nyhetsbrev skickat den 3 april 2018 till bland andra alla ledamöter i Mörbylånga kommunfullmäktige. Bakom nyhetsbrevet står samtliga boende i bostadsområdet Möllstorpsläge vid brofästet i Mörbylånga kommun.


Ser mailet konstigt ut finns det att läsa på vår hemsida här.
 


Vallöfte - Åtgärda Mörbylånga kommuns mest uppenbara miljöproblem!


Mörbylånga kommuns mest uppenbara och mest påtagliga miljöproblem finns vid brofästet. Samtliga fordon på väg till och från Öland genererar nämligen en avsevärd bullermatta just där. Bullret är på sådan nivå att det saknar motstycke på hela ön och säkert i hela regionen. Den gemensamma öländska politiska viljan är samtidigt att ännu fler fordon ska passera över bron. Alla övergripande beslut syftar nämligen till fler företag, större arrangemang, fler arrangemang, fler sommargäster, ökad bofast befolkning osv.


Att alla dessa satsningar genererar ett omfattande och stadigt tilltagande miljöproblem vid brofästet kan inte vara svårt att förstå. Med vetskap om att trafikintensiteten över Ölandsbron redan är i nivå med trafiken på den internationella Öresundsförbindelsen borde miljöproblemet vara ännu enklare att inse.


När vi boende vid brofästet i höstas hörde av oss till er politiker och ställde några enkla frågor kring miljöproblemet i den egna kommunen valde bara en handfull att svara och ännu färre visade sig ens känna till problemet. Vad det beror på har vi svårt att förstå.


Faktum är att en enig miljö- och byggnadsnämnd vid Mörbylånga kommun redan år 2004 konstaterade att bullerproblemet måste åtgärdas. Under de 14 år som passerat sedan dess har Kalmar kommun (!) med kommunala medel genomfört omfattande trafikbullerdämpande åtgärder utmed Ölandsleden på den sidan sundet vilket säkert ingen har missat. I Mörbylånga kommun har konstigt nog ingenting hänt. Absolut ingenting!


Notera att det inom kort är 50 år sedan Ölandsbron invigdes och årsdagen firas säkert med pompa och ståt. Nationens blickar kommer då åter att riktas mot Mörbylånga kommun och många fina ord kommer att sägas av etablissemanget om förbindelsen samt vad den har betytt för Öland. Vi boende lyfter samtidigt gärna miljöproblemet och vi kommer med blixtens hastighet att rätta de fina orden om de visar sig vara vilseledande på något sätt.


De kommunpolitiker som väljs i årets val har en mandatperiod som sträcker sig över 50-årsfesten. Fundera kring det då årets valmanifest skrivs. Att lova väljarna att kommunens äldsta, mest uppenbara och mest påtagliga miljöproblem ska åtgärdas under mandatperioden borde inte vara att ta i för mycket precis. Särskilt med tanke på att problemet är så lätt att åtgärda. Alla beslut om vallöften avseende miljöproblemet kommer att redovisas på vår välbesökta hemsida under rubriken Val 2018. I det sammanhanget kan det vara viktigt att känna till att om man väljer att inte fatta ett beslut är det ett beslut det också.


Ett tips: Titta på andra sidan sundet för inspiration och inte minst just förståelse kring hur lätt problemet är att lösa. För undvikande av missförstånd vill vi vara tydliga med att alla trafikbullerdämpande åtgärder utmed Ölandsleden i den kommunen har bekostats med enbart kommunala medel och ingenstans har det innan åtgärd varit högre bullernivåer än vid brofästet på Öland. Det gäller även vid bostadsområdet Djurängen där den helt kommunalt finansierade bullerdämpande skärmen utmed E22 och Ölandsleden snart är klar.  


Om du eller dina partikamrater inför besluten kring vallöften behöver en kort repetition kring det mest uppenbara och det mest påtagliga miljöproblemet i din egen kommun finns en sammanfattning på vår hemsida. Den tar bara tre minuter att läsa.


 


Möllstorpsläge tisdagen den 3 april 2018


Gunnar Österdahl
Representant för samtliga boende i Möllstorpsläge 


 
Det här är ett utskick från Möllstorp.se som är en sammanslutning omfattande samtliga boende i bostadsområdet Möllstorpsläge norr om Ölandsbron på Öland. Tillsammans verkar vi för en bra och trivsam boendemiljö. Vår övergripande önskan är att Möllstorpsläge i möjligaste mån ska behålla sin historiska särart i den expansiva omgivningen. Mer om oss finns att läsa på vår hemsida www.möllstorp.se.


Om du fortsättningsvis inte vill få liknande försändelser inklusive kommande nyhetsbrev från oss går det enkelt att avsluta prenumerationen här.