!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Buller vid brofästet - frågor och svar

2017-10-22 12:02

Det här är ett nyhetsbrev skickat den 22 oktober 2017 till bland andra alla ledamöter i Mörbylånga kommunfullmäktige. Bakom nyhetsbrevet står samtliga boende i bostadsområdet Möllstorpsläge vid brofästet i Mörbylånga kommun.


Ser mailet konstigt ut finns det att läsa på vår hemsida här.  
 


Buller vid brofästet - frågor och svar


Efter den senaste tidens uppmärksamhet har många vänt sig till oss med frågor kring trafikbuller. Inte minst tycks intresset rusat i höjden bland Mörbylånga kommuns ledamöter i kommunfullmäktige!


På vår hemsida presenterar vi de vanligaste frågorna och våra svar såklart. Vi fyller på med fler frågor och svar efterhand och alla är naturligtvis välkomna att ställa frågor: val2018@mollstorp.se


Något vi vill vara tydliga med och som vi därför påpekar ännu en gång är att en bullerskärm inte behöver monteras på Ölandsbron för att lösa bullerproblemet. En utredning av sakkunnig inom området visar tydligt att skärmens västra ände kan vara vid brofästet. En skärm förorsakar således inga problem med brons hållfasthet eller snöröjning och skärmen kan enkelt förankras i marken.


Här följer vanliga frågor som vi besvarar på hemsidan: • Vad är problemet?

 • Vad vill ni?

 • Hur länge har ni hållit på?

 • Vad har ni föreslagit för åtgärder?

 • Varför händer inget?

 • Hur mäter man buller?

 • Vad är ett årsmedeldygnsvärde?

 • Hur höga bullernivåer är det?

 • Spelar en decibel hit eller dit någon roll?

 • Vad är gränsvärdet för buller?

 • Varför flyttar ni inte?

 • Fanns det bebyggelse i Möllstorpsläge innan Ölandsbron byggdes?

 • Är buller farligt?


 


Möllstorpsläge söndagen den 22 oktober 2017


Gunnar Österdahl
Representant för samtliga boende i Möllstorpsläge 


 
Det här är ett utskick från Möllstorp.se som är en sammanslutning omfattande samtliga boende i bostadsområdet Möllstorpsläge norr om Ölandsbron på Öland. Tillsammans verkar vi för en bra och trivsam boendemiljö. Vår övergripande önskan är att Möllstorpsläge i möjligaste mån ska behålla sin historiska särart i den expansiva omgivningen. Mer om oss finns att läsa på vår hemsida www.möllstorp.se.


Om du fortsättningsvis inte vill få liknande försändelser inklusive kommande nyhetsbrev från oss går det enkelt att avsluta prenumerationen här.