!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Angående bullerskärm vid brofästet

2017-10-19 15:22

Det här är ett nyhetsbrev skickat den 19 oktober 2017 till bland andra alla ledamöter i Mörbylånga kommunfullmäktige. Bakom nyhetsbrevet står samtliga boende i bostadsområdet Möllstorpsläge vid brofästet i Mörbylånga kommun.


Se mailet konstigt ut finns det att läsa på vår hemsida här
 


Angående bullerskärm vid brofästet


I Ölandsbladet (pappersupplaga 2017-10-19) anges av företrädare för Mörbylånga kommun att en bullerskärm för att vara effektiv måste monteras på bron en bit ut över vattnet vilket i princip skulle omöjliggöra en sådan åtgärd beroende på hållfasthetsskäl. Dessutom anges att en skärm över vattnet skulle försvåra/omöjliggöra snöröjningen på bron. 


Så här är det: 


I den gedigna bullerutredning som genomfördes år 2004 föreslår utredaren att en bullerskärm byggs utmed väg 137/Ölandsleden vid Möllstorspläge. Det skulle reducera bullernivåerna under gällande gränsvärde för alla fastigheter i området.


Skärmens västra ände menar utredaren kan vara exakt vid brofästet och den östra änden ca 150 meter öster om bebyggelsen. Beträffande skärmens östra ände behöver den säkert numera inte vara så långt som 150 meter från bebyggelsen eftersom det finns en vall öster om Möllstorpsläge vilken byggdes efter utredningen. Snarare rör det sig numera istället om ca 50 meter öster om bebyggelsen. 


Det medför således att en skärm utmed hela den aktuella sträckan enkelt kan monteras i marken och några hållfasthetsproblem med kantbalkar på bron behöver inte tas hänsyn till i sammanhanget. Man behöver därför inte heller bekymra sig om snöröjning som en skärm eventuellt skulle förorsaka om den monteras på brons kantbalkar.  


Jag vill även påpeka beträffande Trafikverkets uppgift i Ölandsbladet att några få decibels förändring av bullret inte gör någon skillnad. Trafikverket har gjort en egen generell utredning kring just bullerförändringar kontra störning och kommit fram till att för varje decibels förändring av bullernivåerna förändras störningarna med 20 %.


Trafikverket menar i artikeln i Ölandsbladet att en skärm skulle minska bullernivåerna " ... från 58 till kanske 55 decibel och det blir ingen revolutionerande skillnad ...". Observera alltså att för varje decibels minskning minskar störningen med hela 20 %! Notera även att bullerminskningen med hjälp av en skärm vid Möllstorpsläge skulle bli avsevärt mer än tre decibel vilket framgår av utredningen från 2004. Således två fel av två möjliga från Trafikverket. 


Slutligen: Bullerutredningen från 2004 låg till grund för Mörbylånga kommuns miljö- och byggnadsnämnds föreläggande gentemot Trafikverket samma år. Innan nämndens ställningstagande hade vi boende i Möllstorpsläge bett Mörbylånga kommun att låta genomföra utredningen vilket kommunen motsatte sig. Det medförde att vi boende i Möllstorpsläge gemensamt bekostade den istället och överlämnade den till kommunen. 


 


Möllstorpsläge torsdagen den 19 oktober 2017


Gunnar Österdahl
Representant för samtliga boende i Möllstorpsläge


 
Det här är ett utskick från Möllstorp.se som är en sammanslutning omfattande samtliga boende i bostadsområdet Möllstorpsläge norr om Ölandsbron på Öland. Tillsammans verkar vi för en bra och trivsam boendemiljö. Vår övergripande önskan är att Möllstorpsläge i möjligaste mån ska behålla sin historiska särart i den expansiva omgivningen. Mer om oss finns att läsa på vår hemsida www.möllstorp.se.


Om du fortsättningsvis inte vill få liknande försändelser inklusive kommande nyhetsbrev från oss går det enkelt att avsluta prenumerationen här.