!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Bakgrund - bullerbekymret vid brofästet

2017-10-15 17:21

Det här är webbversionen av ett nyhetsbrev skickat den 15 oktober 2017 till bland andra alla ledamöter i Mörbylånga kommunfullmäktige. Bakom nyhetsbrevet står samtliga boende i bostadsområdet Möllstorpsläge vid brofästet i Mörbylånga kommun.


Ser mailet konstigt ut finns det att läsa på vår hemsida här.  
 


Bakgrund - bullerbekymret vid brofästet 


Efter att vi den senaste tiden uppmärksammat bullerproblemet vid brofästet för Mörbylånga kommunfullmäktiges ledamöter har vi fått många frågor beträffande vilka försök till problemlösning som gjorts tidigare. I ett försök att räta ut frågetecknen presenterar vi här en sammanställning.


2004 - Kommunalt föreläggande


År 2004 konstaterade en enhällig miljö- och byggnadsnämnd vid Mörbylånga kommun att bullernivåerna vid bostadsområdet Möllstorpsläge är oacceptabelt höga. Efter konversation med Trafikverket (dåvarande Vägverket) beslutade nämnden om ett föreläggande gentemot verket. Handläggningen slutade tre år senare i en till stora delar positiv dom i Miljööverdomstolen.


En sammanfattning kring ärendet finns att läsa här.


2007 - Kommunala åtgärder


År 2007 fick vi signaler från Mörbylånga kommun om att kommunen med kommunala medel skulle genomföra bullerdämpande åtgärder. Kommunen lovade runt men resultatet blev väldigt tunt.


En sammanfattning kring ärendet finns att läsa här.


2009 - Ändrad hastighet


År 2009 ansökte vi av miljöskäl om tillfälligt ändrad hastighet utmed en kortare sträcka av Ölandsleden. Ärendet avgjordes slutligen två år senare av Transportstyrelsen. Under handläggningen fick bland andra Mörbylånga kommun yttra sig vilket kommunen gjorde men utan att motivera sitt negativa ställningstagande.


En sammanfattning kring ärendet finns att läsa här.


2013 - Tyst asfalt


År 2013 i samband med ett omfattande beläggningsarbete föreslog vi för Trafikverket att Ölandsleden vid brofästet skulle beläggas med så kallad tyst asfalt. Någon tyst asfalt blev det inte.


En sammanfattning kring ärendet finns att läsa här.


2013 - Fartkameror


År 2013 föreslog vi även för Trafikverket att det monteras fartkameror vid brofästet. Trots att medelhastigheten på passerande fordon är betydligt högre än den skyltade hastigheten har vi ännu inte sett några fartkameror.


En sammanfattning kring ärendet finns att läsa här.


2017 - Val 2018


År 2017 inledde vi kampanjen Val 2018 för att återigen uppmärksamma Mörbylånga kommun om miljöproblemet vid brofästet. Kampanjen påbörjades således 13 år efter det att kommunens miljö- och byggnadsnämnd konstaterade att bullernivåerna är oacceptabelt höga och måste åtgärdas.


Under de 13 åren har trafikmängden ökat med 20 % och den skyltade hastigheten på Ölandsbron har ändrats från stadigvarande 70 km/h till bashastigheten 90 km/h. Båda omständigheterna bidrar naturligtvis till ytterligare högre bullernivåer jämfört med 2004.


Den 6 september ställde vi frågor till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige. Många har ännu inte svarat.


En sammanfattning kring kampanjen finns att läsa här.


 


Möllstorpsläge söndagen den 15 oktober 2017


Gunnar Österdahl
Representant för samtliga boende i Möllstorpsläge


 
Det här är ett utskick från Möllstorp.se som är en sammanslutning omfattande samtliga boende i bostadsområdet Möllstorpsläge norr om Ölandsbron på Öland. Tillsammans verkar vi för en bra och trivsam boendemiljö. Vår övergripande önskan är att Möllstorpsläge i möjligaste mån ska behålla sin historiska särat i den expansiva omgivningen. Mer om oss finns att läsa på vår hemsida www.möllstorp.se.


Om du fortsättningsvis inte vill få liknande försändelser inklusive kommande nyhetsbrev från oss går det enkelt att avsluta prenumerationen här.