!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Bullerbekämpning - Beslutsfattarnas bedömning

2017-10-07 08:30

Det här är ett nyhetsbrev skickat den 7 oktober 2017 till bland andra alla ledamöter i Mörbylånga kommunfullmäktige. Bakom nyhetsbrevet står samtliga boende i bostadsområdet Möllstorpsläge vid brofästet i Mörbylånga kommun.


Vi samlar allt vårt material relaterat till kommunalvalet 2018 på hemsidan www.möllstorp.se under rubriken Val 2018. 


Ser mailet konstigt ut finns det att läsa på vår hemsida här.
 


Bullerbekämpning - Beslutsfattarnas bedömning 


Den 6 september översände vi boende i bostadsområdet Möllstorpsläge vid brofästet på Öland en skrivelse till samtliga 49 ledamöter och till deras ersättare i Mörbylånga kommunfullmäktige. Totalt rör det sig om ett närmare åttiotal politiskt aktiva personer som var och en fick vårt dokument.


I skrivelsen ställer vi två frågar kring vad politikerna personligen eller deras respektive parti tycker om att Mörbylånga kommun med kommunala medel genomför miljöförbättrande trafikbullerdämpande åtgärder utmed Ölandsleden vid brofästet. 


Politikerna fick en månad på sig, dvs till den 6 oktober, att svara. Vi angav att om så begärs kan den från början väl tilltagna betänketiden förlängas ytterligare eftersom vi är måna om att svaren är noga överlagda. 


Så här lyder svar inkomna till och med den 6 oktober. Partierna presenteras i bokstavsordning och länkarna går till respektive partis avdelning på vår hemsida.


Centerpartiet


Centerpartiet har för närvarande 6 mandat i kommunfullmäktige.


Här kan du läsa Centerns svar och vår kommentar.


Kristdemokraterna


Kristdemokraterna har för närvarande 1 mandat i kommunfullmäktige.


Inget svar på vår skrivelse från vare sig partiet eller från någon enskild politiker har nått oss. Någon begäran om förlängd handläggningstid har inte heller inkommit. 


Liberalerna


Liberalerna har för närvarande 1 mandat i kommunfullmäktige.


Inget svar på vår skrivelse från vare sig partiet eller från någon enskild politiker har nått oss. Någon begäran om förlängd handläggningstid har inte heller inkommit. 


Miljöpartiet


Miljöpartiet har för närvarande 3 mandat i kommunfullmäktige.


Inget svar på vår skrivelse från vare sig partiet eller från någon enskild politiker har nått oss. Någon begäran om förlängd handläggningstid har inte heller inkommit. 


Moderaterna


Moderaterna har för närvarande 16 mandat i kommunfullmäktige.


Inget svar på vår skrivelse från vare sig partiet eller från någon enskild politiker har nått oss. Någon begäran om förlängd handläggningstid har inte heller inkommit. 


Socialdemokraterna


Socialdemokraterna har för närvarande 15 mandat i kommunfullmäktige.


Socialdemokraterna har begärt och fått förlängd handläggningstid. De meddelar att de återkommer under vecka 41 med besked.


Sverigedemokraterna


Sverigedemokraterna har för närvarande 5 mandat i kommunfullmäktige.


Inget svar på vår skrivelse från vare sig partiet eller från någon enskild politiker har nått oss. Någon begäran om förlängd handläggningstid har inte heller inkommit. 


Vänsterpartiet


Vänsterpartiet har för närvarande 2 mandat i kommunfullmäktige.


Inget svar på vår skrivelse från vare sig partiet eller från någon enskild politiker har nått oss. Någon begäran om förlängd handläggningstid har inte heller inkommit. 


Bakgrund


Möllstorpsläge vid brofästet på Öland har efter Ölandsbrons tillkomst sakta men säkert utvecklats från en avsides idyll till ett tidvis trafikbullrande inferno. Det ursprungligen projekterade antalet fordon på Ölandsbron var 1 250 000 per år vilket numera överträffas under några fåtal sommarveckor. Totalt rör det sig idag om närmare 7 000 000 överfarter per år vilket inte långt ifrån tangerar antalet fordon på den internationella pulsådern Öresundsbron i storstadsregionen Köpenhamn/Malmö.


Bullerproblemet vid brofästet utgör kanske det mest omfattande miljöproblemet i Mörbylånga kommun och möjligen samtidigt den äldsta aktiva miljöfrågan i kommunen. Mörbylånga kommun konstaterade nämligen redan år 2004 att bullernivåerna är oacceptabelt höga vid brofästet och då hade frågan behandlats under lång tid dessförinnan. 


Efter kommunens konstaterande har den skyltade hastigheten på Ölandsbron höjts från stadigvarande 70 km/h till bashastigheten 90 km/h och trafiken har ökat med hela 20 %. Båda omständigheterna bidrar naturligtvis till ytterligare högre bullernivåer än vad som bedömdes vara oacceptabelt för 13 år sedan!


Våra reflexioner


Under åren har vi sett det ena ombyggnads- och renoveringsprojektet efter det andra genomföras på Ölandsbron. Många många statliga miljarder kronor har spenderats på fysiskt underhåll men inte en enda krona på att reparera miljöskadan vid brofästet på Öland.


Under åren har vi även sett det ena trafikbullerdämpande projektet efter det andra genomföras med kommunala medel utmed Ölandsleden i grannkommunen Kalmar. Vi gläds naturligtvis åt kalmarbornas framgång!


Vid brofästet i Mörbylånga kommun där bullernivåerna är ännu högre än i Kalmar händer ingenting. Absolut ingenting! Ölandsbladet skrev i en ledare den 22 juni 2017 så här: 
"Det räcker att se alla dessa bullerdämpande åtgärder som gjorts på fastlandssidan bara de senaste åren för att ana vilket hån det måste innebära för alla de med hus vid Möllstorps läge."
Att det upplevs som ett hån är ingen överdrift precis.


Inför valet 2018 riktar vi strålkastarljuset mot förtroendevalda lokalpolitiker och mot Mörbylånga kommun vilka alltså redan för 13 år sedan konstaterade att bullernivåerna är oacceptabelt höga. Vi möts av tystnad. Tyvärr rör det sig inte om den sorts tystnad som vi vill ha där vi kan prata med normal samtalston utomhus, där vi hör mobilen som ringer på någon meters håll eller där vi kanske till och med hör fågelkvitter.


Lyckas vi mot förmodan inte få en förändring den här gången kanske vi lyckas valåret 2022. Det är samma år som Ölandsbron fyller 50 år. Då kommer inte bara våra strålkastare att riktas mot Mörbylånga kommun och miljöfrågan vid Ölandsbron. Vi får alla hoppas att uppmärksamheten blir positiv. Vi ska iallafall se till att den blir rätt.


Observera att vi med vår skrivelse från den 6 september bara vill att våra politiker ska framföra vad de tycker vilket torde vara en självklar och grundläggande sak i den folkvalda positionen. En majoritet av våra förtroendevalda tyckare tycks dock helt enkelt inte tycka något.


Vi driver inte den här kampen för att det är kul och vi är inte ett gäng rättshaverister om nu någon mot förmodan tror det. Vi driver kampen eftersom vi har ett rejält miljöproblem inpå knuten och du som har läst den här texten vet nu vad det är som möjligen håller på att haverera.


 


Möllstorpsläge lördagen den 7 oktober 2017


Gunnar Österdahl
Representant för samtliga boende i Möllstorpsläge


 


Alla är för demokrati i princip. Det är bara i praktiken som saken orsakar kraftiga protester.
/Meg Greenfield, mottagare av pulitzerpriset


 
Det här är ett utskick från Möllstorp.se som är en sammanslutning omfattande samtliga boende i bostadsområdet Möllstorpsläge norr om Ölandsbron på Öland. Tillsammans verkar vi för en bra och trivsam boendemiljö. Vår övergripande önskan är att Möllstorpsläge i möjligaste mån ska behålla sin historiska särat i den expansiva omgivningen. Mer om oss finns att läsa på vår hemsida www.möllstorp.se.


Om du fortsättningsvis inte vill få liknande försändelser inklusive kommande nyhetsbrev från oss går det enkelt att avsluta prenumerationen här.