!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Nyhetsbrev - Buller och bång i Bullerbyn!

2017-08-29 08:17

Buller och bång i Bullerbyn!


Under de närmaste veckorna uppmärksammar vi boende i Möllstorpsläge vid brofästet på Öland särskilt följande dagar vilka har samband med vår kamp mot trafikbuller. På grund av det omfattande bullret i Möllstorpsläge och tack vare den i övrigt idylliska platsen har området fått det tvetydiga smeknamnet Bullerbyn.


Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.mollstorp.se


Se mailet konstigt ut finns det att läsa på vår hemsida här.


9 september - ett år till val


Den 9 september är det ett år kvar till nästa kommunalval. Redan nu kanske riktlinjer beträffande kommunala valmanifest fastställs?


Bullerfrågan utmed Ölandsleden i Kalmar fick utslagsgivande betydelse i den kommunen vid förra valet. Just nu förverkligas vallöftet genom att effektiva bullerskärmar uppförs. Bullernivåerna innan åtgärd i Kalmar är generellt lägre jämfört med bullernivåerna vid brofästet på Öland. Se vidare 15 september.


Efter nästa års val genomförs ordinarie val år 2022. Det är samma år som Ölandsbron fyller 50 år. Se vidare 30 september.


Vi uppmärksammar dagen med buller och bång. Vi tror att lokala miljöfrågor valåret 2018 kan komma att få avgörande betydelse.


13 september - tio år sedan löfte


Den 13 september är det tio år sedan Mörbylånga kommun lovade genomföra bullerdämpande åtgärder i egen regi vid brofästet på Öland. Löftet förmedlades på ett samrådsmöte dit alla boende i Möllstorpsläge var inbjudna. Utfästelsen stannade dock bara vid tomma ord.


Nu tio år senare med ytterligare högre bullernivåer anger kommunen att de funderar kring möjligheten att kontakta Trafikverket (se 15 september) istället för att lösa problemet med egna konkreta åtgärder. För vilken gång i ordningen vi nås av information om att Mörbylånga kommun möjligen ska kontakta Trafikverket har vi för övrigt tappat räkningen.


Mer om Mörbylånga kommuns handläggning kring den heta potatisen finns att läsa här.


Vi uppmärksammar dagen med buller och bång. Vi tror att lokala miljöfrågor valåret 2018 kan komma att få avgörande betydelse.


15 september - ett år sedan skrivelse


Den 15 september är det ett år sedan vi översände en skrivelse till Mörbylånga kommun. I skrivelsen framgår vilka bullerdämpande åtgärder Kalmar kommun genomför utmed en motsvarande sträcka av Ölandsleden på fastlandssidan. Vi är såklart tydliga i skrivelsen med vilka bullernivåer kommuninvånarna där utsätts för innan åtgärd och vilka bullernivåer vi på andra sidan sundet i Mörbylånga kommun utsätts för.


Kalmar kommun har föredömligt kommit fram till att något konkret måste göras för att komma tillrätta med det höga bullret. Vi uppmanar därför i skrivelsen återigen Mörbylånga kommun att vidta motsvarande trafikbullerdämpande åtgärder utmed Ölandsleden vid brofästet på Öland där bullernivåerna är ännu högre. 


Utöver ett kort intetsägande meddelande efter drygt nio månader har vi inte fått någon respons från Mörbylånga kommun. Kommunens meddelande nådde oss av en händelse dagar efter att tidningen Ölandsbladet publicerade en välskriven ledare om bullereländet vilket vi följde upp med en insändare i samma tidning.


Vi uppmärksammar dagen med buller och bång. Vi tror att lokala miljöfrågor valåret 2018 kan komma att få avgörande betydelse.


26 september - flexibla körfält behandlas


Den 26 september behandlas såvitt vi förstår en politisk motion i Mörbylånga kommunfullmäktige angående flexibla körfält på Ölandsbron. Det övergripande syftet med förslaget är ökad framkomlighet med önskad högre medelhastighet. Därmed förväntas även färre trafikolyckor enligt skribentens kanske något ovanliga uppfattning.


Självklart nämns inte ett ord om vad förslaget i praktiken skulle medföra beträffande bullersituationen vid brofästet när fordon med ännu högre hastighet susar förbi oss där. Att ta ansvar för miljöskador är inte så roligt.


Skribenten tycks även vara ovetande om att forskning visar att så många som 800 personer årligen beräknas dö i förtid i landet på grund av bullerstress. Jämför det med lite plåtskador i en kökrock.


Vi uppmärksammar dagen med buller och bång. Vi tror att lokala miljöfrågor valåret 2018 kan komma att få avgörande betydelse.


27 september - skördefest invigs


Den 27 september invigs Ölands skördefest. Antal besökare på ön kan under perioden räknas i många hundratusental. Kommunala företrädare solar sig då gladeligen i glansen och berättar hur positivt allting är. Nyansera gärna den bilden genom ett besök hos oss vid brofästet. Att ta ansvar för miljöskador är som sagt inte så roligt.


Valåret 2022 infaller för övrigt 50-årsdagen för Ölandsbrons invigning under skördefesten. Se vidare 30 september.


Vi uppmärksammar dagen med buller och bång. Vi tror att lokala miljöfrågor valåret 2018 kan komma att få avgörande betydelse.


30 september - Ölandsbron fyller år


Den 30 september är det 45 år sedan Ölandsbron invigdes. Den 30 september valåret 2022 är det således 50 år sedan invigningen. Båda dagarna infaller under skördefesten. Se vidare 27 september.


Vi noterar att till dags dato har trafikintensiteten på Ölandsbron ökat från ursprungligen projekterade 1,25 miljoner till närmare 7 miljoner fordon per år vilket motsvarar 460 % ökning! Som jämförelse kan anges att Öresundsbron under 2016 trafikerades av 7,4 miljoner fordon.


Vi uppmärksammar dagen med buller och bång. Vi tror att lokala miljöfrågor valåret 2018 kan komma att få avgörande betydelse.


20 oktober - 13 år sedan föreläggande


Den 20 oktober är det 13 år sedan Mörbylånga kommun riktade ett formellt föreläggande gentemot Vägverket (nuvarande Trafikverket) avseende uppförande av bullerdämpande anordningar vid brofästet. Grunden för föreläggandet var naturligtvis de höga bullernivåerna.


Redan för 13 år sedan stod det alltså fullkomligt klart för kommunen att något måste göras åt bullersituationen! Därefter har bullernivåerna ökat ytterligare men någon lösning på problemet har vi inte sett. Inte kan det väl vara så att Mörbylånga kommun tycker att problemet är mindre angeläget bara för att strålkastarljuset numera riktas mot den egna verksamheten?


Föreläggandet mot Vägverket/Trafikverket slutade för övrigt med en intressant dom i Miljööverdomstolen. Mer om det kan du läsa här.


Vi uppmärksammar dagen med buller och bång. Vi tror att lokala miljöfrågor valåret 2018 kan komma att få avgörande betydelse.


 


 


Möllstorpsläge tisdagen den 29 augusti 2017


Gunnar Österdahl
Representant för samtliga boende i Möllstorpsläge


 
Det här är ett nyhetsbrev från Möllstorp.se som är en sammanslutning omfattande samtliga boende i bostadsområdet Möllstorpsläge norr om Ölandsbron på Öland. Tillsammans verkar vi för en bra och trivsam boendemiljö. Vår övergripande önskan är att Möllstorpsläge i möjligaste mån ska behålla sin historiska särat i den expansiva omgivningen. Mer om oss finns att läsa på vår hemsida www.mollstorp.se


Om du fortsättningsvis inte vill få det här nyhetsbrevet går det enkelt att avsluta prenumerationen här.