!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Bullersituationen vid brofästet

2017-06-24 18:12

Ledarstöd från Ölandsbladet!


Torsdagen den 22 juni skrev Ölandsbladet en ledare till stöd för vår långvariga önskan om en drägligare boendemiljö vid Möllstorpsläge som ligger vid brofästet på Öland. Se Ölandsbladets ledare nedan.


Vill du grotta ner dig ytterligare i frågan kan du med fördel läsa om vår kamp mot bullret på vår hemsida. Jämför gärna även med de omfattande bullersanerande åtgärder som Kalmar kommun vidtar för boende utmed Ölandsleden i bostadsområdet Djurängen. Det bostadsområdet har generellt lägre bullernivåer jämfört med Möllstorpsläge!


 


 


/Gunnar Österdahl


 


 
Det här är ett nyhetsbrev från Möllstorp.se som är en sammanslutning omfattande samtliga boende i bostadsområdet Möllstorpsläge norr om Ölandsbron på Öland. Tillsammans verkar vi för en bra och trivsam boendemiljö. Vår övergripande önskan är att Möllstorpsläge i möjligaste mån ska behålla sin historiska särat i den expansiva omgivningen. Mer om oss finns att läsa på vår hemsida www.mollstorp.se


Om du fortsättningsvis inte vill få det här nyhetsbrevet går det enkelt att avsluta prenumerationen här.