!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Hastighetsmätning

Publicerad: 2018-07-10 | Uppdaterad: 2018-08-13

Vi har beställt handlingar beträffande en hastighetsmätning som Trafikverket nyligen lät genomföra på Ölandsleden (väg 137) vid Möllstorpsläge. 

Mätresultatet talar sitt tydliga språk...

Observera dock att det stadigvarande är skyltat 70 km/h och att det är den hastigheten Trafikverket tar hänsyn till i sina bullerberäkningar. Det gör verket trots att det i anvisningarna till beräkningsmodellen tydligt anges att uppmätt medelhastighet i första hand ska användas. 

Just fordonens hastighet är den absolut mest bidragande delen till buller. Betydligt mer än exempelvis parametern antal fordon.

 

Bullerärendet på tre minuter!

Publicerad: 2018-03-29 | Uppdaterad: 2018-05-22

Vi sammanfattar vårt uppmärksammade trafikbullerärende i form av frågor och svar. Efter genomläsning, som tar ca 3 minuter, har du fått en bra översikt.

Till sammanfattningen.

Kampanj - Val 2018

Publicerad: 2017-10-04 | Uppdaterad: 2017-11-15

Vi bedriver en kampanj inför valet 2018. Det övergripande syftet är att få ett kommunalt beslut om att det ska uppföras trafikbullerdämpande skydd utmed Ölandsleden vid brofästet på Öland. 

Se vidare Val 2018.

 

Aktuella nyheter

Hastighetsmätning
2018-07-10

Bullerärendet på tre minuter!
2018-03-29

Kampanj - Val 2018
2017-10-04

Arkiv

Insändare
Visades t o m: 2018-06-28

Dräneringsarbete
Visades t o m: 2018-06-18

Nu ännu högre buller!
Visades t o m: 2018-06-28

Nyhetsbrev till kommunpolitiker
Visades t o m: 2018-04-22

Debattartikel
Visades t o m: 2018-04-22

Ogynnsamma vindar
Visades t o m: 2017-11-12

Insändare i Barometern
Visades t o m: 2017-10-29

Frågor och svar
Visades t o m: 2017-11-12

Nyhetsbrev - Angående bullerskärm vid brofästet
Visades t o m: 2017-10-29

Uppmärksamhet i Ölandsbladet
Visades t o m: 2017-10-29

Nyhetsbrev - Bakgrund, bullerbekymret vid brofästet
Visades t o m: 2017-10-29

Nyhetsbrev - Bullerbekämpning, beslutsfattarnas bedömning
Visades t o m: 2017-10-14

Bullernivåer
Visades t o m: 2017-11-05

Trafiken på Ölandsbron ökar igen!
Visades t o m: 2017-10-22

Pontus Jansson i tysk tv!
Visades t o m: 2017-10-03

Utskick - Vad sägs om bullerbekämpning i Bullerbyn?
Visades t o m: 2017-10-03

Länsstyrelsens synpunkter
Visades t o m: 2017-09-24

Nyhetsbrev - Buller och bång i Bullerbyn!
Visades t o m: 2017-10-03

Artikel i Ölandsbladet
Visades t o m: 2017-09-03

Balanskonstnären Pontus Jansson
Visades t o m: 2017-09-03

Dokument från årsmöten
Visades t o m: 2017-09-03

Skrivelser angående planförslag
Visades t o m: 2017-09-03

Förslag till detaljplan
Visades t o m: 2017-08-27

Uppföljande insändare
Visades t o m: 2017-08-27

Årsmötesprotokoll 2016
Visades t o m: 2017-07-19

Ledarstöd från Ölandsbladet!
Visades t o m: 2017-08-27

Bryggan nyrenoverad!
Visades t o m: 2017-06-04

Årsmöte 2017
Visades t o m: 2017-07-19

Februaribilder på bryggan
Visades t o m: 2017-02-28

Vinterbilder 2017
Visades t o m: 2017-01-21

Holmquist på julpromenad
Visades t o m: 2016-12-30

Skrivelse till Trafikverket
Visades t o m: 2017-01-08

Debattartikel
Visades t o m: 2017-01-08

Historiska kartor
Visades t o m: 2016-10-05

Ulf H Petersson berättar
Visades t o m: 2016-10-02

Skrivelse till Mörbylånga kommun
Visades t o m: 2016-10-05

Bullerskärm i Kalmar
Visades t o m: 2016-09-30

Nina Lekander berättar
Visades t o m: 2016-10-01

Nya bilder
Visades t o m: 2016-08-21

Midsommarfirande 2016
Visades t o m: 2016-06-24

Skrivelse till Mörbylånga kommun
Visades t o m: 2016-08-21

Planprogram beslutat
Visades t o m: 2016-08-21

Flygbilder
Visades t o m: 2016-08-21

Fiberanslutning
Visades t o m: 2016-08-21

Ulf H Petersson har gått bort
Visades t o m: 2016-04-03

Ölandsbron.com nedlagd
Visades t o m: 2016-04-14

Årsmöte 2016
Visades t o m: 2016-07-20

Färjan Lisa
Visades t o m: 2015-09-02

Nutidshistoria
Visades t o m: 2015-08-31

Medlemsförteckning
Visades t o m: 2015-08-31

Årsmötesprotokoll
Visades t o m: 2015-08-31

Historiska uppgifter
Visades t o m: 2015-08-19

Årsmöte
Visades t o m: 2015-07-15

Ny hemsida
Visades t o m: 2015-06-14

Reportage i tysk TV - inställt
Visades t o m: 2015-06-26