!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Nyhetsbrev - Bakgrund, bullerbekymret vid brofästet

2017-10-15

Läs gärna vårt senaste nyhetsbrev.

 

Bullernivåer

2017-10-08

Ta gärna del av vilka bullernivåer vi utsätts för utmed Ölandsleden vid brofästet på Öland.

Intressant i det sammanhanget är att Jordbruksverkets föreskrifter fastställer att tamdjur bara tillfälligtvis får utsättas för buller över en viss nivå. Den nivån och högre än så utsätts vi för under två tredjedelar av dygnet hela sommaren! 

 

Kampanj - Val 2018

2017-10-04

Vi startar en kampanj inför valet 2018. Det övergripande syftet är att få ett kommunalt beslut om att det ska uppföras trafikbullerdämpande skydd utmed Ölandsleden vid brofästet på Öland. 

Se vidare Val 2018.

 

Trafiken på Ölandsbron ökar igen!

2017-09-26

I en artikel i tidningen Barometern framgår att trafiken över Ölandsbron fortsätter att öka. I artikeln anges att trafiken mot Öland under sommarmånaderna juni, juli och augusti 2017 uppgick till 1 071 353 fordon. Lika många fordon går naturligtvis även i motsatt riktning.

Den totala trafikmängden på Ölandsbron för sommarperioden 2017 är således närmare 2 143 000 fordon. Motsvarande uppgift för 2016 var 2 140 000 fordon. 

Ölandsbron projekterades ursprungligen för 1 250 000 fordon per år! Se uppgifter kring historik här

Som jämförelse kan även anges att trafiken över Öresundsbron under sommarperioden 2017 var 2 337 000 fordon. Öresundsförbindelsen har till skillnad från Ölandsleden ett eget ackrediterat miljöledningssytem med bland annat omfattande fortlöpande uppföljningar beträffande förbindelsens påverkan på natur och miljö. 

Trafikverkets statistik över antalet fordon på Ölandsbron finns att ta del av här

Utskriftvänlig version

Aktuella nyheter

Nyhetsbrev - Bakgrund, bullerbekymret vid brofästet
2017-10-15

Bullernivåer
2017-10-08

Kampanj - Val 2018
2017-10-04

Trafiken på Ölandsbron ökar igen!
2017-09-26

Arkiv

Nyhetsbrev - Bullerbekämpning, beslutsfattarnas bedömning
Visades t o m: 2017-10-14

Pontus Jansson i tysk tv!
Visades t o m: 2017-10-03

Utskick - Vad sägs om bullerbekämpning i Bullerbyn?
Visades t o m: 2017-10-03

Länsstyrelsens synpunkter
Visades t o m: 2017-09-24

Nyhetsbrev - Buller och bång i Bullerbyn!
Visades t o m: 2017-10-03

Artikel i Ölandsbladet
Visades t o m: 2017-09-03

Balanskonstnären Pontus Jansson
Visades t o m: 2017-09-03

Dokument från årsmöten
Visades t o m: 2017-09-03

Skrivelser angående planförslag
Visades t o m: 2017-09-03

Förslag till detaljplan
Visades t o m: 2017-08-27

Uppföljande insändare
Visades t o m: 2017-08-27

Årsmötesprotokoll 2016
Visades t o m: 2017-07-19

Ledarstöd från Ölandsbladet!
Visades t o m: 2017-08-27

Bryggan nyrenoverad!
Visades t o m: 2017-06-04

Årsmöte 2017
Visades t o m: 2017-07-19

Februaribilder på bryggan
Visades t o m: 2017-02-28

Vinterbilder 2017
Visades t o m: 2017-01-21

Holmquist på julpromenad
Visades t o m: 2016-12-30

Skrivelse till Trafikverket
Visades t o m: 2017-01-08

Debattartikel
Visades t o m: 2017-01-08

Historiska kartor
Visades t o m: 2016-10-05

Ulf H Petersson berättar
Visades t o m: 2016-10-02

Skrivelse till Mörbylånga kommun
Visades t o m: 2016-10-05

Bullerskärm i Kalmar
Visades t o m: 2016-09-30

Nina Lekander berättar
Visades t o m: 2016-10-01

Nya bilder
Visades t o m: 2016-08-21

Midsommarfirande 2016
Visades t o m: 2016-06-24

Skrivelse till Mörbylånga kommun
Visades t o m: 2016-08-21

Planprogram beslutat
Visades t o m: 2016-08-21

Flygbilder
Visades t o m: 2016-08-21

Fiberanslutning
Visades t o m: 2016-08-21

Ulf H Petersson har gått bort
Visades t o m: 2016-04-03

Ölandsbron.com nedlagd
Visades t o m: 2016-04-14

Årsmöte 2016
Visades t o m: 2016-07-20

Färjan Lisa
Visades t o m: 2015-09-02

Nutidshistoria
Visades t o m: 2015-08-31

Medlemsförteckning
Visades t o m: 2015-08-31

Årsmötesprotokoll
Visades t o m: 2015-08-31

Historiska uppgifter
Visades t o m: 2015-08-19

Årsmöte
Visades t o m: 2015-07-15

Ny hemsida
Visades t o m: 2015-06-14

Reportage i tysk TV - inställt
Visades t o m: 2015-06-26