!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Pågående bullerärende

På den här sidan dokumenterar vi utvecklingen i ett pågående kommunalt tillsynsärende. 

Miljö- och byggnadsnämnden vid Mörbylånga kommun har möjligen för avsikt att förelägga Trafikverket att genomföra en utredning beträffande bullersituationen vid brofästet på Öland. Ett sådant beslut kan kommunen endast fatta om de anser att det finns rättslig grund att åtgärda problemet. Här redovisar vi de dokument som vi har tillgång till i ärendet. 

 

 

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161