!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Pågående ärende

På den här sidan dokumenterar vi utvecklingen i ett pågående kommunalt tillsynsärende. 

Miljö- och byggnadsnämnden vid Mörbylånga kommun har såvitt vi kan bedöma för avsikt att förelägga Trafikverket att genomföra en utredning av bullersituationen vid brofästet på Öland! Ett sådant beslut kan kommunen endast fatta om de anser att det finns grund att åtgärda problemet. Här redovisar vi de dokument som vi har tillgång till i ärendet. 

Våra dokumentet är tillsvidare behörighetsskyddade i avvaktan på kommunens slutliga ställningstagande. 

Se även artikel i tidningen Barometern.