!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsmöte 2019

Årsmöte i Möllstorpsläges stugförening, Möllstorpsläges vägsamfällighetsförening och Möllstorpsläges bryggsamfällighetsförening genomförs i år onsdagen den 17 juli. Sammankomsten sker hos Österdahl med start klockan 18.00. 

Traditionsenlig grillfest efter formaliteterna. 

Här nedan presenteras fortlöpande dokument relaterade till årsmötet. 

  • Kallelse
  • Dagordning
  • Tillgångar 2018-12-31 
  • Faktura för hemsidan, perioden 2019-06-02--2020-06-02 
  • Revisionsberättelse
  • Motioner
  • Protokoll Möllstorpsläges stugförening 
  • Protokoll Möllstorpsläges vägsamfällighetsförening
  • Protokoll Möllstorpsläges bryggsamfällighetsförening 

 

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161