!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsmöte 2018

Årsmöte i Möllstorpsläges stugförening och Möllstorpsläges vägsamfällighetsförening genomförs i år onsdagen den 18 juli. Sammankomsten sker preliminärt hos Gustafsons med start klockan 18.00. 

Traditionsenlig grillfest efter formaliteterna. 

Här nedan presenteras fortlöpande dokument relaterade till årsmötet. Ännu inga dokument publicerade.

  • Kallelse 
  • Dagordning  
  • Tillgångar 2018-12-31 
  • Faktura för hemsidan, perioden 2018-06-02--2019-06-02 
  • Meddelande om årsavgift 
  • Protokoll Möllstorpsläges stugförening 
  • Protokoll Möllstorpsläges vägsamfällighetsförening