!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyhetsbrev och utskick

Här samlar vi våra nyhetsbrev och andra utskick.

2018-04-03
Vallöfte - Åtgärda Mörbylånga kommuns mest uppenbara miljöproblem!
Vi uppmanar Mörbylånga kommuns politiker att i sina valmanifest ta med frågan om att åtgärda miljöproblemet vid brofästet.

2017-10-22
Buller vid brofästet - frågor och svar
Vi besvarar återkommande frågor vi får från politiker och allmänhet.

2017-10-19
Angående bullerskärm vid brofästet
Vi rättar felaktiga uppgifter från företrädare för Mörbylånga kommun och Trafikverket i en artikel i Ölandsbladet.

2017-10-15
Bakgrund - bullerbekymret vid brofästet
Av förekommen anledning presenterar vi för kommunala beslutsfattare med flera vad som förevarits tidigare i ärendet.

2017-10-07
Beslutsfattarnas bedömning
Vi presenterar de politiska partiernas svar på våra frågor från den 6 september.

2017-09-06
Vad sägs om bullerbekämpning i Bullerbyn?
Vi ställer frågor till samtliga ledamöter i Mörbylånga kommunfullmäktige.

2017-08-28
Buller och bång i Bullerbyn!
Vi inleder vår kampanj inför valet 2018 och passar på att uppmärksamma vissa årsdagar.

2016-09-15
Skrivelse till Mörbylånga kommun
Vi kontaktar Mörbylånga kommun och föreslår liknande bullerdämpande åtgärder vid brofästet på Öland vilka har genomförts på andra sidan sundet i Kalmar kommun.

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161