!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bullernivåer

År 2004 genomfördes det en bullerutredning i Möllstorpsläge som baserades på 2002 års trafiknivåer. Resultatet låg därefter till grund för Mörbylånga kommuns ställningstagande att bullernivåerna är oacceptabelt höga och måste åtgärdas. Observera att det alltså var 2004!

Sedan dess har hastighetshöjning på Ölandsbron genomförts (2006) och trafikintensiteten har ökat 20 % vilket naturligtvis medför ytterligare högre bullernivåer! 

De här nivåerna visade bullertredningen:

  • Stora delar av området över 60 dB presenterat som årsmedeldygnsvärde, se ljudutbredningskarta för 70 km/h respektive 90 km/h
  • Stora delar av området över 65 dB presenterat som sommarmedeldygnsvärde, se ljudutbredningskarta för 70 km/h respektive 90 km/h
  • Stora delar av området närmare 70 dB presenterat som sommarmedelvärde mellan klockan 06-22, se ljudutbredningskartor för olika perioder under dygnet och för olika medelhastigheter.

Allt naturligtvis med hänsyn till var i området man befinner sig vilket framgår av ljudutbredningskartorna. Bullerutredningen genomfördes av det välrenommerade företaget Ingemansson Technology AB som numera är en del av ÅF

Gränsvärde vid nybyggnation är 55 dB. För varje decibels ökning ökar störningarna med 20 % enligt en utredning från Trafikverket.

Intressant i sammanhanget är att Jordbruksverkets föreskrifter som bygger på djurskyddslagens bestämmelser fastställer att tamdjur bara tillfälligtvis får utsättas för buller över 65 dB. Den nivån och högre än så utsätts vi för under två tredjedelar av dygnet hela sommaren. 

Se exempelvis föreskrifter om djurhållning i djurparker, djur för sällskap och hobby mm och hästhållning.