!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Val 2018 - Presentation

Vi som bor i Möllstorpsläge vid brofästet på Öland har efter Ölandsbrons tillkomst sakta men säkert sett vårt område förvandlas från en avsides idyll till ett tidvis trafikbullrande inferno. Vi är numera granne med en trafikled som vad beträffar antalet fordon tangerar den internationella pulsådern Öresundsbron i storstadsregionen Köpenhamn/Malmö.

Under åren har det ena ombyggnads- och renoveringsprojektet efter det andra genomförts på Ölandsbron. Många många statliga miljarder kronor har spenderats på fysiskt underhåll men inte en enda krona på att reparera miljöskadan vid brofästet på Öland.

Under åren har även det ena trafikbullerdämpande projektet efter det andra genomförts med kommunala medel utmed Ölandsleden i grannkommunen Kalmar. Vi gläds naturligtvis åt kalmarbornas framgång!

Vid brofästet i Mörbylånga kommun där bullernivåerna är ännu högre än i Kalmar har hittills ingenting hänt. Absolut ingenting! Ölandsbladet skrev i en ledare den 22 juni 2017:
"Det räcker att se alla dessa bullerdämpande åtgärder som gjorts på fastlandssidan bara de senaste åren för att ana vilket hån det måste innebära för alla de med hus vid Möllstorps läge."
Att det upplevs som ett hån är ingen överdrift precis.

Inför valet 2018 riktar vi strålkastarljuset mot förtroendevalda lokalpolitiker och mot Mörbylånga kommun vilka redan år 2004 konstaterade att bullernivåerna är oacceptabelt höga. 

Sedan 2004 har den skyltade hastigheten på Ölandsbron höjts från stadigvarande 70 km/h till bashastigheten 90 km/h med variabla hastighetsbegränsningar och trafiken har ökat med hela 20 %. Båda omständigheterna bidrar naturligtvis till ytterligare högre bullernivåer än vad som bedömdes vara oacceptabelt för 14 år sedan! 

Hittills har vi näst intill bara mötts av tystnad från de vi vänder oss till. Tyvärr rör det sig inte om den sorts tystnad som vi vill ha där vi utomhus kan prata med normal samtalston, där vi hör mobilen som ringer på någon meters håll eller där vi kanske till och med hör fågelkvitter.

Lyckas vi mot förmodan inte få en förändring den här gången kanske vi lyckas valåret 2022. Det är samma år som Ölandsbron fyller 50 år. Då kommer inte bara våra strålkastare att riktas mot Mörbylånga kommun och miljöfrågan vid Ölandsbron. Det är inget vallöfte utan något vi lovar. På riktigt alltså! Vi får alla bara hoppas att uppmärksamheten blir positiv. Vi ska iallafall se till att den blir rätt.

Frågor? val2018@mollstorp.se

 

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161