!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Så här tycker Socialdemokraterna

Socialdemokraterna har för närvarande 15 mandat i Mörbylånga kommunfullmäktige.

Den 11 oktober svarade Socialdemokraterna så här på vår skrivelse:

"Vi socialdemokrater har stor förståelse för att bullersituationen är besvärlig och även vi är bekymrade över läget. Rent principiellt menar vi att det är väghållaren som skall åtgärda de olägenheter som trafikbullret åstadkommer. I det här fallet är det alltså Trafikverket och inte kommunen som ska vidta trafikbullerdämpande åtgärder.

Däremot vill vi, i samarbete med Trafikverket, inleda en förstudie om vad som är möjligt att åtgärda. Trafikverket måste äga denna förstudie men kommunen kan bidra med fakta och underlag. Vi är öppna för att diskutera såväl hastighetssänkning som fartkameror. Skulle det visa sig att Trafikverket är emot en sådan förstudie är vi inte främmande för att ta initiativ för att kommunen som tillståndsmyndighet genom Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Trafikverket att åtgärda bullersituationen.

Matilda Wärenfalk
Gruppledare för Socialdemokraterna"

Dokumentet från Socialdemokraterna finns att läsa i dess helhet här

 


Vår kommentar:

Kul att Socialdemokraterna hör av sig! 

Syftet med våra frågor till politiker är att sätta fingret på kommunens ansvar kontra statens ansvar för miljön utmed det statliga vägnätet. Alla vi som bor utmed det statliga vägnätet i Mörbylånga kommun är ju lika mycket kommuninvånare som de som bor utmed det kommunala vägnätet. Ändå behandlas vi olika inom kommunen. Ibland diametralt olika. Fortfarande oklart om Socialdemokraterna förstår den problembilden men ambitionen tycks iallafall vara någorlunda hög beträffande problemlösning och sådana signaler har vi inte fått på länge! Inte ens från Miljöpartiet som väl borde vara någon typ av föregångare inom området. 

Med ledning av tidigare erfarenheter från Trafikverket både beträffande vårt problem utmed Ölandsleden i Mörbylånga kommun och motsvarande problem utmed Ölandsleden i Kalmar kommun är det dock tyvärr tveksamt om Mörbylånga kommun kan få Trafikverket att agera på något sätt. Men hur som helst positivt att Socialdemokraterna konkret föreslår att, och till och med hur, de vill försöka även om framgångsfaktorn kanske inte är särskilt hög. Kalmar kommun tröttnade och agerade därefter på egen hand med kommunala åtgärder utmed Ölandsleden trots att staten är väghållare. Ett tydligt exempel på hur olika två närliggande kommuner behandlar sina invånare utmed samma vägsträcka.  

Vi noterar slutligen att Socialdemokraterna förstår att det finns många olika sätt att komma tillrätta med bullerproblematiken. Inte bara vall och skärm utan även hastighetsreglering och fartkameror. Bra!

 

/Gunnar Österdahl