!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Så här tycker Miljöpartiet

Miljöpartiet har för närvarande 3 mandat i Mörbylånga kommunfullmäktige.

Den 9 oktober svarade Miljöpartiet så här på vår skrivelse:

"Hej Gunnar m.fl.

Ölandsbron är ju en statlig väg och därför är det Trafikverket som ska bekosta bullerdämpande åtgärder.

Vi i MP anser också att Mörbylånga kommun än en gång bör trycka på och sätta press på Trafikverket om detta.

/se även tidigare skrivelser och synpunkter från oss/

 

För MP i Mörbylånga kommun

Bo Sjölin"

 


Vår kommentar:

Kul att Miljöpartiet hörde av sig till slut!

Att Ölandsleden är en statlig väg är såklart inget nytt. Redan för 13 år sedan konstaterade dock en enig Miljö- och byggnadsnämnd i Mörbylånga kommun att bullernivåerna vid brofästet är oacceptabelt höga och måste åtgärdas. Även Miljöpartiet deltog i det beslutet. Därefter har bullernivåerna ökat ytterligare.  

Otaliga kommunkontakter har tagits med Trafikverket både innan och efter det beslutet men ingenting händer. Miljöpartiet föreslår alltså att ytterligare en sådan kontakt ska genomföras och partiet har såvitt framgår ingen annan problemlösning för bullerutsatta kommuninvånare utmed det staliga vägnätet. Om Miljöpartiet får bestämma kommer vi som följd därav att fortsätta exponeras för vad både vi och Miljöpartiet anser är oacceptabelt höga bullernivåer under lång tid framöver.

I sammanhanget kan vi påpeka att Mörbylånga kommun har byggt bullerskydd utmed andra statliga vägar. Exempelvis en sammantaget kilometerlång vall/skärm utmed Brovägen (väg 943) norr om Färjestaden. Att bullernivåerna där var betydligt lägre innan åtgärd än vad vi utsätts för vid brofästet behöver knappast påpekas.

Likaså har Kalmar kommun som vi påpekat många gånger byggt bullerskydd i stor omfattning utmed statliga vägar. Kalmar har exmpelvis inte lämnat många bostadsbebyggda meter utmed Ölandsleden på den sidan sundet utan bullerdämpande åtgärd. Även där lägre bullernivåer innan åtgärd än vad vi utsätts för vid brofästet i Mörbylånga kommun.

Sammanfattningsvis: Vi sitter med svartepetter, Miljöpartiet har inget ess i rockärmen och Miljöpartiet föreslår att allt fortsätter som tidigare medan miljöproblemet blir ännu värre. Problemlösning på Miljöpartinivå.

Kom igen Miljöpartiet! Är inte ni ett riktigt miljöparti?

 

/Gunnar Österdahl