!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Så här tycker Centerpartiet

Centerpartiet har för närvarande 6 mandat i Mörbylånga kommunfullmäktige.

Den 6 oktober svarade Centern så här på vår skrivelse:

"Hej

Bron och riksväg 137/136 ägs av staten varför ansvaret för er situation åvilar staten.

Vi anser dock att kommunen kan och ska ta upp frågan vid överläggning med Trafikverket.

Vänligen Centerpartiet Mörbylånga

//Anna-Kajsa Arnesson"

 


Vår kommentar:

Kul att Centern hör av sig!

Att Ölandsleden är en statlig väg är såklart inget nytt. Redan för 13 år sedan konstaterade dock en enig Miljö- och byggnadsnämnd i Mörbylånga kommun att bullernivåerna vid brofästet är oacceptabelt höga och måste åtgärdas. Även Centern deltog i det beslutet. Därefter har bullernivåerna ökat ytterligare.  

Otaliga kommunkontakter har tagits med Trafikverket både innan och efter det beslutet men ingenting händer. Centern föreslår alltså att ytterligare en sådan kontakt ska genomföras och partiet har såvitt framgår ingen annan problemlösning för bullerutsatta kommuninvånare utmed det staliga vägnätet. Om Centern får bestämma kommer vi som följd därav att fortsätta exponeras för vad både vi och Centern anser är oacceptabelt höga bullernivåer under lång tid framöver.

I sammanhanget kan vi påpeka att Mörbylånga kommun har byggt bullerskydd utmed andra statliga vägar. Exempelvis en sammantaget kilometerlång vall/skärm utmed Brovägen (väg 943) norr om Färjestaden. Att bullernivåerna där var betydligt lägre innan åtgärd än vad vi utsätts för vid brofästet behöver knappast påpekas.

Likaså har Kalmar kommun som vi påpekat många gånger byggt bullerskydd i stor omfattning utmed statliga vägar. Kalmar har exmpelvis inte lämnat många bostadsbebyggda meter utmed Ölandsleden på den sidan sundet utan bullerdämpande åtgärd. Även där lägre bullernivåer innan åtgärd än vad vi utsätts för vid brofästet i Mörbylånga kommun.

Sammanfattningsvis: Vi sitter med svartepetter, Centern har inget ess i rockärmen och Centern föreslår att allt fortsätter som tidigare medan miljöproblemet blir ännu värre. Problemlösning på centernivå.

Kom igen Centern! Är inte ni ett miljöparti?

 

/Gunnar Österdahl