!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Möllstorp 1:22

Mörbylånga kommun presenterar förslag på detaljplan för del av fastigheten Möllstorp 1:22 omedelbart norr om Möllstorpsläge. Se information på Mörbylånga kommuns hemsida här där även kontaktuppgifter framgår.

Berörda kan lämna synpunkter och sista dagen för det är den 21 augusti 2017. 

Handlingarna som omfattas av beslutet finns utöver på kommunens hemsida även att ta del av här:

Synpunkter från boende i Möllstorpsläge:

Fram till och med den 21 augusti kommer skrivelserna att vara lösenordskyddade. Därefter tas skyddet bort. 

 

 

Utskriftvänlig version