!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Skrivelse till Trafikverket 2016-11-30

I en skrivelse till Trafikverket påminner vi om förhållandena beträffande trafikbuller i Möllstorpsläge. Vi påminner även om Miljööverdomstolens dom och om vilka beräkningsgrunder domstolen beslutade ska gälla beträffande trafikbuller i vårt fall. 

Skrivelsen finns att läsa här.

 

Utskriftvänlig version