!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Skrivelse till Mörbylånga kommun 2016-09-15

I en skrivelse till Mörbylånga kommun daterad den 15 september 2016 uppmanar vi återigen kommunen att genomföra bullerdämpande åtgärder för att minska olägenheten med trafikbuller i Möllstorpsläge.

Vi jämför oss den här gången bland annat med ett närliggande bostadsområde vid Ölandsleden i Kalmar. Där har Kalmar kommun beslutat vidta omfattande trafikbullerdämpande åtgärder trots att bullernivåerna är lägre än hos oss.

Vår skrivelse till Mörbylånga kommun finns att ta del av här.

 

Utskriftvänlig version