!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Skrivelse till Mörbylånga kommun

I en skrivelse till Mörbylånga kommun daterad den 15 september 2016 uppmanar vi kommunen att genomföra bullerdämpande åtgärder för att minska olägenheten med trafikbuller i Möllstorpsläge.

Vi jämför oss med ett närliggande bostadsområde vid Ölandsleden i Kalmar. Där har Kalmar kommun beslutat vidta och numera även genomfört omfattande trafikbullerdämpande åtgärder trots att bullernivåerna är lägre än hos oss.

Vår skrivelse till Mörbylånga kommun finns att ta del av här.

Trots att det gått mer än ett år sedan vi skickade skrivelsen har vi ännu inte nåtts av någon som helst kommentar från Mörbylånga kommun.