!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felaktiga uppgifter i samrådsdokument

Med anledning av felaktiga uppgifter i samrådsredogörelsen avseende planprogrammet som fastställdes den 26 april 2016 översände vi en skrivelse till Mörbylånga kommun. De felaktiga uppgifterna berör vidtagna kommunala trafikbullerdämpande åtgärder eller snarare avsaknad av sådana åtgärder. Skrivelsen finns att ta del av här