!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Beslut den 26 april 2016

Den 26 april 2016 fattade Mörbylånga kommun beslut (§ 95, sid 45) om att godkänna det planprogram som benämns Möllstorp 2:4 m fl. Handlingarna ska tillsammans med samrådsredogörelsen ligga till grund för kommande detaljplaner i området.

Handlingarna som omfattas av beslutet finns att ta del av här:

Observera att vi har uppmärksammat felaktiga uppgifter beträffande trafikbuller vilket vi har informerat Mörbylånga kommun om. Se vidare här

 

Utskriftvänlig version