!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

Beslut den 26 april 2016

Den 26 april 2016 fattade Mörbylånga kommun beslut (§ 95, sid 45) om att godkänna det planprogram som benämns Möllstorp 2:4 m fl. Handlingarna ska tillsammans med samrådsredogörelsen ligga till grund för kommande detaljplaner i området.

Handlingarna som omfattas av beslutet finns att ta del av här:

Observera att vi har uppmärksammat felaktiga uppgifter beträffande trafikbuller vilket vi har informerat Mörbylånga kommun om. Se vidare här

 

Utskriftvänlig version