!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sammanfattning

Sammanfattning

Området vid Möllstorpsläge har sedan urminnes tider använts som överfartställe av i huvudsak invånare i Algutsrums socken och av bönder från de mellersta socknarna på Ölands östra sida. Sjöfararna hade sina båtar uppdragna på läggningen vid stranden för att så smidigt som möjligt kunna ta sig till fastlandet och dess marknadsplatser.

År 1859 fick Möllstorpsläge (läggning) privilegium att bedriva reguljär person- och godstrafik över Kalmarsund med seglande färjor och båtar. I konkurrens med ångbåtar, som utgick från andra djupare Ölandshamnar, bedrevs trafik fram till år 1890-talet då färjorna såldes och trafiken upphörde. Segelsjöfarten i Möllstorpsläge konkurrerades då ut av de snabbare och mer effektiva ångbåtarna.

Den äldsta bevarade bebyggelsen i Möllstorpsläge är två röda ryggåsstugor där färjeskepparen bodde och den stora flervåningsbyggnaden alldeles intill hamnpiren. En pir som numera alltså fungerar som brygga. Flervåningsbyggnaden var ursprungligen ena halvan av ett skolhus som flyttades från byn Förlösa norr om Kalmar för att istället utgöra väntsal för färjepassagerare vid Möllstorpsläge.


Möllstorpsläge i början av 1900-talet och 2015

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161