!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Dokument

För medlemmar i Möllstorpsläges stugförening och Möllstorpsläges vägsamfällighetsförening går det att ta del av diverse dokument relaterade till de båda föreningarna. 

I den årsvisa samlingen har stugföreningens dokument placerats först för varje period, därefter kommer dokument tillhörande vägsamfälligheten och allt ordnat kalenderårsvis. Verksamhetsåret löper dock från 1 juli till 30 juni i stugföreningen och 1 juni till 31 maj i vägsamfälligheten. 

Under vissa år har det på våra årsmöten inte skett någon uppdelning av dokumentationen kring stug- och vägsamfällighetsföreningarna. 

En del handlingar saknas i den årsvisa samlingen. Om någon har kompletterande dokument går det bra att överlämna de till Gunnar för att i möjligaste mån göra samlingen fullständig. 

Under rubriken Övriga dokument samlas diverse dokument som huvudsakligen har med det löpande arbetet i stug- och vägsamfällighetsföreningarna att göra.

Till och med våren 2015 dokumenterade vi vår bullerkamp på hemsidan www.olandsbron.com. Den sidan är numera nedlagd. Önskar du ta del av dokument eller uppgifter som publicerades där och inte återfinns på den här hemsidan kan du kontakta Gunnar Österdahl.  

 

 


Observera! Dokumenten eller hela sidor kan vara lösenordskyddade. Lösenordet är samma som dopnamnet på båten som en Emmabodafamilj i området har förtöjt vid en boj norr om bryggan sedan tidigt 1970-tal.  

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161