!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bullrets påverkan

Det finns gott om forskning som påvisar bullrets negativa hälsoeffekter. I exempelvis en artikel i tidningen Forskning & Framsteg påpekar Kjell Spång som är forskningschef vid Göteborgs universitet följande.

"– Av hänsyn till folkhälsan är det viktigt att man inte grundar sitt synsätt på att lite buller får man tåla. Det går nästan alltid att göra ett antal saker för att få en bra ljudmiljö. Det handlar inte i första hand om brist på metoder och möjligheter, utan brist på politisk vilja och kanske framför allt brist på kunskaper hos dem som fattar beslut ..."

I artikeln påpekas också att den största delen av bullerproblemet i samhället orsakas av vägtrafik och att så många som 800 personer beräknas dö i förtid i Sverige till följd av bullerstress. Det är fler än vad som omkommer i trafikolyckor vilket vi naturligtvis inte vill förringa utan endast jämföra med. 

 

 

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161