!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vår argumentation

Vi har drivit ett ärende som började hos Mörbylånga kommun och slutade i Miljööverdomsolen. Vi inriktade oss på att Ölandsbron med dess anslutningar genomgått väsentlig ombyggnad (se punkten 3 under rubriken Nationellt åtgärdsprogram) och att det därmed ska genomföras omedelbara trafikbullerdämpande åtgärder. Mer om det kan du läsa under rubriken Miljööverdomstolens dom.

Vi har drivit ett ärende om ändrad skyltad hastighet för att på så sätt få ner trafikbullernivåerna. Mer om det kan du läsa under rubriken Ändrad hastighet.

Mörbylånga kommun lovade att genomföra trafikbullerdämpande åtgärder i form av bullervallar i området. Kommunen påbörjade anläggningen men slutförde det inte. Vi har därför drivit ett ärende där vi önskar att Mörbylånga kommun fullföljer arbetet. Mer om det kan du läsa under rubriken Kommunala åtgärder

Därutöver har vi framfört önskemål om tyst asfalt, alternativt budgetalternativet lågbullrande beläggning, och placering av fartkameror i området. Mer om det kan du läsa under rubrikerna Tyst asfalt och Fartkameror

 

 

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161