!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bullernivåer

Bullernivåerna i Möllstorpsläge är enligt en bullerutredning från 2004 och som baseras på 2002 års trafiknivåer:

  • cirka 58 dB beräknat som årsmedeldygnsvärde vid skyltad hastighet 70 km/h, se ljudutbredningskarta för 70 km/h respektive 90 km/h
  • cirka 60 dB beräknat som sommarmedeldygnsvärde vid skyltad hastighet 70 km/h, se ljudutbredningskarta för 70 km/h respektive 90 km/h
  • cirka 65 dB beräknat som sommarmedelvärde mellan klockan 06-22, se ljudutbredningskartor för olika perioder under dygnet och olika skyltade hastigheter.

Allt naturligtvis med hänsyn till var i området man befinner sig vilket framgår av ljudutbredningskartorna. Det sistnämnda värdet lät vi ta fram för att påvisa stora dygnsvariationer och inte bara stora säsongsvariationer. Bullerutredningen genomfördes av det välrenommerade företaget Ingemansson Technology AB som numera är en del av ÅF

Vi presenterar bullernivåer för olika hastigheter eftersom det sedan våren 2006 skyltas med variabel hastighet utmed delar av den aktuella vägsträckan. Bullernivåerna är strikt kopplade till fordonens hastigheter och högre hastigheter genererar högre buller. Den variabla hastighetsbegränsningen varierar mellan 70 och 90 km/h och angivna bullervärden för 70 km/h utgör därför en form av lägsta ekvivalenta nivåer. Innan hastighetshöjningen infördes rådde stadigvarande 70 km/h utmed hela vägsträckan. Den av Trafikverket uppmätta medelhastigheten vid Möllstorpsläge är numera drygt 80 km/h.

Observera att bullerutredningen genomfördes 2004. Det sker en trafikökning över tid och därmed även en ökning av trafikbullret. 

Intressant i sammanhanget är att Jordbruksverkets föreskrifter som bygger på djurskyddslagens bestämmelser fastställer att tamdjur bara tillfälligtvis får utsättas för buller över 65 dB. Den nivån och högre än så utsätts vi alltså för under stor del av dygnet hela sommaren. 

Se exempelvis föreskrifter om djurhållning i djurparkerdjur för sällskap och hobby mm och hästhållning.