!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bullernivåer

År 2004 genomfördes det en bullerutredning i Möllstorpsläge som baserades på 2002 års trafiknivåer. Resultatet låg därefter till grund för Mörbylånga kommuns ställningstagande att bullernivåerna är oacceptabelt höga och måste åtgärdas. Observera att det alltså var 2004!

Sedan dess har hastighetshöjning på Ölandsbron genomförts (2006) och trafikintensiteten har ökat 20 % vilket naturligtvis medför ytterligare högre bullernivåer! 

De här nivåerna visade bullertredningen:

  • Stora delar av området över 60 dB presenterat som årsmedeldygnsvärde, se ljudutbredningskarta för 70 km/h respektive 90 km/h
  • Stora delar av området över 65 dB presenterat som sommarmedeldygnsvärde, se ljudutbredningskarta för 70 km/h respektive 90 km/h
  • Stora delar av området närmare 70 dB presenterat som sommarmedelvärde mellan klockan 06-22, se ljudutbredningskartor för olika perioder under dygnet och för olika medelhastigheter.

Allt naturligtvis med hänsyn till var i området man befinner sig vilket framgår av ljudutbredningskartorna. Det sistnämnda värdet lät vi ta fram för att påvisa stora dygnsvariationer och inte bara stora säsongsvariationer. Bullerutredningen genomfördes av det välrenommerade företaget Ingemansson Technology AB som numera är en del av ÅF

Vi presenterar bullernivåer för olika hastigheter eftersom det sedan våren 2006 skyltas med variabel hastighet utmed delar av den aktuella vägsträckan. Bullernivåerna är strikt kopplade till fordonens hastigheter och högre hastigheter genererar högre buller. Den variabla hastighetsbegränsningen varierar mellan 70 och 90 km/h och angivna bullervärden för 70 km/h utgör därför en form av lägsta ekvivalenta nivåer. Innan hastighetshöjningen infördes rådde stadigvarande 70 km/h utmed hela vägsträckan. Den av Trafikverket uppmätta medelhastigheten vid Möllstorpsläge är numera drygt 80 km/h.

Observera att bullerutredningen genomfördes 2004. Det sker en trafikökning över tid och därmed även en ökning av trafikbullret. 

Intressant i sammanhanget är att Jordbruksverkets föreskrifter som bygger på djurskyddslagens bestämmelser fastställer att tamdjur bara tillfälligtvis får utsättas för buller över 65 dB. Den nivån och högre än så utsätts vi alltså för under stor del av dygnet hela sommaren. 

Se exempelvis föreskrifter om djurhållning i djurparkerdjur för sällskap och hobby mm och hästhållning.

 

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161