!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tyst asfalt

Vi föreslog att vägbanan förbi Möllstorpsläge skulle beläggas med så kallad tyst asfalt i samband med ett betydande beläggningsarbete under våren 2013. Någon tyst asfalt blev det inte men istället en annan form av lågbullrande beläggning utmed en kortare sträcka. Den lågbullrande beläggning som användes är enkelt uttryck ett budgetalternativ till tyst asfalt. 

Den bullerdämpande effekten var knappt märkbar under den påföljande sommaren och därefter har beläggningen tyvärr ingen bullerdämpande effekt alls jämfört med tidigare beläggning. 

För oss boende i området var vetskapen om att den lågbullrande beläggningen skulle användas självklart positiv men besvikelsen var stor när vi insåg att effekten uteblev. 

För folk i branschen var den bristfälliga bullerdämpande effekten säkert ingen överraskning alls. Vi är mycket förvånade över Trafikverkets agerande.  

 

Utskriftvänlig version