!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fartkameror

I en skrivelse till Trafikverket i augusti 2013 föreslog vi automatisk hastighetskontroll med fartkameror på den skyltade 70-sträckan omedelbart öster om brofästet på Öland. 

Efter vår skrivelse följde en kortare konversation med Trafikverket. 

För oss närboende är det övergripande syftet med åtgärden att sänka bullernivåerna i vår utomhusmiljö genom att sänka medelhastigheten. På köpet får man dessutom en säkrare trafikmiljö vilket självklart kommer alla trafikanter till del.

Medelhastigheten för personbilar på den aktuella vägsträckan är närmare 85 km/h trots att alltså skyltningen är 70 km/h. Observera att det inte är variabla hastighetsgränser utan stadigvarande skyltat 70 km/h. De variabla hastighetsgränserna gäller på bron. 

Någon fartkamera har vi ännu inte sett. 

 

 

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161