!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vägsamfälligheten

År 1988 bildades en samfällighetsförening för vägen som löper genom Möllstorpsläge. Det ursprungliga syftet med samfälligheten var att förvalta vägen för att den skulle utgöra tillfartsväg till den då mer eller mindre permanenta broarbetsplatsen vid brofästet samt utgöra tillfartsväg till bostadsfastigheterna i området.

Sedan dess har annan väg till broarbetsplatsen byggts och arbetsplatsen har ytterligare senare dessutom avvecklats. Numera är syftet med samfälligheten således huvudsakligen att förvalta vägen för att den ska utgöra tillfart till bostadsfastigheterna. 

År 2014 fick vägen ny beläggning efter att vägsträckningen utnyttjats för placering av vatten- och avloppsledningar.

Uppgifter kring den ursprungliga vägförrättningen finns att läsa här

Vägsamfällighetens stadgar finns att läsa här

Övriga dokument relaterade till vägsamfälligheten kan du ta del av här.

 

 

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161