!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stugföreningen

Stugföreningen i Möllstorpsläge bildades den 3 augusti 1982. Dess övergripande syfte är att verka för ökad trivsel och en förbättrad miljö i Möllstorpsläge. Föreningens stadgar finns att läsa här

Föreningen har i praktiken huvudsakligen formen av en kamratförening för oss boende i Möllstorpsläge även om flera frågor som behandlas på mötena är viktiga. Ett traditionellt årsmöte genomförs tredje onsdagen i juli med efterföljande festlighet. 

Dokument relaterade till stugföreningen kan du ta del av här.

 

 


Medlemsförteckning

 

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161