!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Planprogram

Planprogram för Möllstorp 2:4 m fl, områdesgränsPlanprogram för Möllstorp 2:4 m fl, områdesgräns.

Mörbylånga kommun har genomfört ett arbete för en ny detaljplan beträffande området norr om Ölandsbron inkluderande stora delar av Möllstorp och hela Möllstorpsläge. Planprogrammet vann laga kraft den 26 april 2016 och finns att ta del av här

Vi misstänker att planprogrammet kan innebära att området kring Möllstorpsläge ytterligare kraftigt exploateras vilket vi inte är så förtjusta i. Vårt bostadsområde kommer då inte bara att vara ett av regionens mest trafikbullerstörda områden utan vi kommer dessutom att få annan närliggande störande verksamhet. Exempel på sådan verksamhet är att det i planarbetet framkommer att den närbelägna nöjesparken önskar utöka sin verksamhet, en stor bussterminal kan komma att anläggas i vår omedelbara närhet och inte minst planer på en omfattande hotellanläggning omedelbart norr om vårt område. 

Om allt förverkligas blir vårt lilla bostadsområde omringat av störande verksamhet. För inte så väldigt länge sedan var Möllstorpsläge en avsides och helt ostörd idyll. Det enda som möjligen kunde störa oss var en mistlur från ett fartyg som passerade genom Kalmarsund en stilla dimmig sommarmorgon... 

Hur som helst har vi i olika konstellationer yttrat oss över planförslaget och vi har kommunens arbete under ständig lupp. 

Våra synpunkter finns att ta del av i det här dokumentet. Det omfattar samtliga inkomna synpunkter till Mörbylånga kommun beträffande förslag på planprogram så som det utformades 2015-01-22. 

Vi har även fått en insändare publicerad i samtliga lokaltidningar. Så här utformades den i tidningen Barometern den 24 april 2015. Kanske kan den påverka i rätt riktning? 

Allmän information om detaljplaner finns att läsa på Boverkets hemsida.

Rovfågel
Det finns gott om häckande rovfåglar i området kring Möllstorpsläge och ofta ser vi dem i luften ovanför oss. Inte sällan ser vi till och med havsörn! Vad händer med alla dessa och andra rödlistade arter om området där de lever exploateras?

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161