!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bullerfrågan

Här kan du följa vår kamp för en bättre boendemiljö. Välj vad du vill läsa om bland underrubrikerna i menyn och börja gärna med sammanfattningen Bullerfrågan på tre minuter

Vi har under decennier framfört önskemål om att det ska genomföras trafikbullerdämpande åtgärd för vår utomhusmiljö. Det kan exempelvis ske genom en så enkel och välbeprövad teknik som en bullerskärm utmed en kortare sträcka av Ölandsbron och Ölandsleden vid vårt område. Ännu har vi inte nått framgång men vi är övertygade om att trägen vinner. 

Under tiden våra önskemål om bullerdämpande åtgärd har framförts har Ölandsbron byggts om och reparerats för många miljarder kronor. Inte en enda krona har spenderats för att reparera den omfattande miljöskadan som trafiken förorsakar för oss närboende. 

Det är säkert inte svårt att förstå att vi är irriterade. 

Till och med våren 2015 dokumenterade vi vår bullerkamp på hemsidan www.olandsbron.com. Den sidan är numera nedlagd. Önskar du ta del av dokument eller uppgifter som publicerades där och inte återfinns på den här hemsidan kan du kontakta Gunnar Österdahl

 

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161