!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bryggan

Den gamla stenbryggan ägs och förvaltas gemensamt av oss boende i Möllstorpsläge. Här förtöjer vi våra båtar, badar, solar och umgås när tillfälle ges. Vi sköter själva och med egna medel underhållet av bryggan och dess närområde och det kan efter en kall vinter vara ett omfattande arbete.

Vi har upprättat särskilda ordningsregler eftersom vi är angelägna om att behålla bryggan i brukbart skick. 

Bryggan byggdes under 1850-talet och utgjorde då en lastbrygga för gods- och personbefordran över sundet. Mer om det kan du läsa under rubriken Historik-Från då till nu.

 

 

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161