!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Möllstorp - Porten till Öland

Den här hemsidan behandlar bostadsområdet Möllstorpsläge. Området ligger vid Ölandsbron på Öland i Mörbylånga kommun och utgör en del av en omgivning som kallas för Möllstorp. Möllstorpsläge består av femton fastigheter och bebos av både åretruntboende och fritidsboende familjer. Totalt är vi ett närmare hundratal personer som på ett eller annat sätt bor i Möllstorpsläge. 

Speciellt för Möllstorpsläge förutom det vackra läget är samhörigheten vi känner till området och den trevliga gemenskapen. Mycket till stor del säkert beroende på att många familjer har bott i området i generationer. De allra flesta i Möllstorpsläge har rötter där som sträcker sig till 40-talet och alltså långt innan Ölandsbron byggdes.

Speciellt för Möllstorpsläge är tyvärr även det tidvis mycket höga trafikbullret som genereras av den intensiva trafiken på Ölandsbron. Vi har kämpat i decennier för att få en enkel bullerskärm uppförd utmed vägbanan men tyvärr ännu utan positivt resultat. Vi kämpar vidare och är övertygade om att trägen vinner. 

På senare år har vi även framfört tydliga önskemål om att skydda Möllstorpsläge mot den exploatering som sker i vår närhet och i möjligaste mån bevara områdets särart. Möllstorpsläge har på kort tid förvandlats från en avsides idyll till att snart riskera vara en del av ett utbrett storstadsområde. 

På den här hemsidan presenterar vi Möllstorpsläge och dokumenterar vår önskan om en bättre boendemiljö. 

 

Sammanfattning - bullerfrågan på tre minuter!

Pågående bullerärende

Bullernivåer

Nyheter

Årsmöten 2019
2019-02-03

Karta

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161